Torenburg 5
1811MJ Alkmaar
0616688107
info@deonderwijsondernemer.nl
KVK 80561233

De Onderwijs
ondernemer
Ingeborg Jansen

Als procesbegeleider loop ik geen lineaire weg van vraag naar advies maar realiseer ik me dat de weg naar het antwoord een dynamisch proces is. Het gaat om de kunst het onverwachte toe te laten en volop ruimte te geven. De kracht van het experiment, dat je iets vindt waar je niet direct naar op zoek bent, iets dat groter is dan de vraag en de verwachting samen en bruikbaar is in het vormgeven van een nieuwe werkelijkheid.
Naast deze onverwachte vondsten zijn reconstrueren, analyseren en uitlichten van informatie, kennis en ervaring, een manier van onderzoeken, kijken en interpreteren. Een analyse van op zichzelf staande vraagstukken die gezamenlijk en in verbinding een autonoom beeld opleveren van de gewenste praktijk. Verbindingen leveren nieuwe inzichten op, creƫren nieuwe mogelijkheden en resulteren in sterke ontwerpen.

Wat zou je doen als je niet bang bent

Durf te doen wat onbekend is

Als procesbegeleider ben ik verknocht aan taaie en complexe vraagstukken. Mijn hart ligt bij het organiseren van leren en het ontwerpen van een krachtige leeromgeving, een leeromgeving die vraagt om identiteitsontwikkeling van elke deelnemer.
Identiteitsontwikkeling als proces waarin jij zichtbaar en aanwezig bent in het oplossen van maatschappelijk relevante en actuele onderwijsvraagstukken om, vervolgens gekozen oplossingen daadwerkelijk in de praktijk te kunnen realiseren. Dat gaat over ondernemerszin, ondernemendheid en ondernemer zijn.

Heb je een vraagstuk waarvan je de vraag nog niet kent, heb je een probleem waar je al een oplossing voor hebt bedacht, wil je beweging veroorzaken? Kan ik van betekenis zijn, wil jij zichtbaar en vindbaar zijn in dezen, dan nodig ik je van harte uit om contact met me op te nemen. Ik verbind me graag aan jouw opdracht. Ingeborg, deonderwijsondernemer.

Er is ruimte